• Güvenilirlik

  Her koşulda ilkelere, kurallara ve standartlara bağlılık ile verdiğimiz sözlerin, aldığımız kararların ve tüm çalışmalarımızın sorumluluğu sonuna kadar üstlenilmektedir.

 • Gelişim

  “Gelişim ve Değişim”; önce kendimizden başlayarak sürekli gelişime ve yeniliğe yatırım yapmak, öğrenme ve paylaşma tutkusu ile sürekli daha ileriyi hedeflemektir.

 • İşbirliği

  ATSO için “Uyumlu İşbirliği”; saygı, anlayış, uzlaşma, sinerji ve ortak kazanım ilkeleri doğrultusunda farklı bireylerle farklı ortamlarda üretken iş ilişkileri geliştirebilmektir.

 • Başarı

  Geleceğe mirasımızı “İnsana Verilen Değer” ile oluştururuz. Birlikte çalışır, birlikte değer yaratırız. Başarıya azimle ve tutkuyla ilerleriz. Gelişimimiz Geleceğimizdir.

Değerlerimiz;

ATSO, geçmişten bugüne tamamladığı projeler ile sektöründe öncü firmalardan biri haline gelmiştir. Birçok projeye imza atmış olan ATSO; inşaat, altyapı ve endüstriyel projelerin mühendislik, satın alma ve yapım işlerindeki geniş tecrübesiyle farkındalık oluşturmaya devam etmektedir.
Faaliyet alanını kademeli ama kararlı bir biçimde genel yapım işlerinden EPC Müteahhitliğine genişletmektedir.


YENİLİKÇİ, REKABETÇİ, DAYANIKLI...

Geçmişten günümüze ATSO; tecrübesiyle inşaat sektöründe, yenilikçi vizyonu ve yaklaşımıyla, başarılı stratejileriyle onlarca tedarikçiyle ve halen pazarında başarılı ve istikrarlı büyümesini sürdürmektedir.
Müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, geçerli yasal düzenlemelere ve şartnamelere uygun uluslararası düzeyde kaliteli hizmet sunmaktır. Bu anlayış doğrultusunda; değişen müşteri beklentilerine hızlı bir şekilde cevap verebilmek için sürekli iyileştirme faaliyetlerinin etkin olarak sürdürülmesi, kaliteli hizmet sunmak amacıyla tedarikçi ve taşeronların kalitelerini yükseltmeleri için teşvik edilmesi; ATSO'nun kaynaklarının en etkin ve verimli şekilde kullanılması ve performansımızın yanı sıra, rekabet gücümüzü de en yüksek düzeye çıkarmak öncelikli ilkelerimiz arasındadır.
Tüm işyerlerinde yürürlükteki kanun ve mevzuata uygun olarak çalışmayı, oluşturduğu yönetim sistemi ile sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı hazırlamayı ve yüksek moral sağlanması için gerekli kaynakları temin etmeyi taahhüt etmektedir.